การกรองก๊าซที่อุณหภูมิสูง

ก๊าซอุตสาหกรรมที่มีอุณหภูมิสูงประกอบด้วยพลังงานและวัสดุที่มีอยู่มากมาย และการใช้อย่างมีเหตุผลมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก การกำจัดฝุ่นก๊าซไอเสียที่อุณหภูมิสูงเป็นเทคโนโลยีหลักในการบรรลุเป้าหมายของการอนุรักษ์พลังงานและการลดการปล่อยมลพิษ และปรับปรุงอัตราการใช้ทรัพยากรอย่างครอบคลุม กุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาทางเทคนิคนี้คือวัสดุกรองขั้นสูงที่ทนต่ออุณหภูมิสูง

มุ่งเป้าไปที่การกำจัดฝุ่นก๊าซไอเสียที่อุณหภูมิสูง บริษัทได้พัฒนาสักหลาดที่เผาด้วยเส้นใยโลหะชนิดใหม่ ซึ่งได้แก้ปัญหาทางเทคนิคที่สำคัญของวัสดุกรองสำหรับการกรองก๊าซไอเสียที่อุณหภูมิสูงในประเทศจีน ข้อดีหลักมีดังนี้:

ประสิทธิภาพการกำจัดฝุ่นสูง การซึมผ่านของอากาศที่ดี และพื้นที่พื้นขนาดเล็กภายใต้อุณหภูมิสูง

อุณหภูมิในการให้บริการสามารถเข้าถึงได้สูงถึง 1,000 ℃ พร้อมทนต่อแรงกระแทกจากความร้อนได้ดีเยี่ยม

ทนต่อการกัดกร่อนของแก๊สที่อุณหภูมิสูง ประสิทธิภาพการงอกใหม่ที่ดีและอายุการใช้งานยาวนาน

สักหลาดการเผาผนึกเส้นใยอะลูมิเนียมเหล็กโครเมียมใหม่เหมาะสำหรับพื้นที่กำจัดฝุ่นก๊าซไอเสียที่อุณหภูมิสูง รวมไปถึง:

ก๊าซอุณหภูมิสูงและก๊าซไอเสียของโรงไฟฟ้าในอุตสาหกรรมพลังงาน

ก๊าซปฏิกิริยาอุณหภูมิสูงในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมี

ก๊าซอุณหภูมิสูงจากเตาหลอมและคอนเวอร์เตอร์ในอุตสาหกรรมโลหการ

ก๊าซไอเสียอุณหภูมิสูงของอุตสาหกรรมแก้ว

ก๊าซเสียที่อุณหภูมิสูงจากหม้อไอน้ำและเตาเผาขยะ

n3

โพสต์เวลา:-11-2021